För Företag

  Är du arbetsgivare?

Du kan nu köpa din julgåva till dina medarbetare som presentkort och samtidigt gynna dina lokala företag här i Sävsjö

Varför är massage bra för ditt företag och dina medarbetare?


Ekonomiskt förmånligt:

Massage är avdragsgill i sin helhet och behöver inte förmånsbeskattas. Den kan finansieras med friskvårdbidrag.


En medarbetare får 40 min massage vid 11 tillfällen, sammanlagt blir det

7,3 h på ett år.

Kostnad ca 550 kr x 11 ggr = 6 050 kr/år (5 000kr är avdragsgill och skattefri)


Om en medarbetare är sjukskriven 5 dagar pga värk eller stress under ett år blir.

Kostnaden ca 10% av lönen  2 560 kr x 5 dagar = 12 800 kr/år

Sen tillkommer merkostnader för ersättare och ev. rehabilitering

 

Det jag hjälper er med är både förebyggande behandlingar och även  rehabeliterade behandlingar när det har blivit ett hinder i arbetet.

 

70% av sjukskivningarna i Sverige är stress och värkrelaterade.


Massagens positiva effekter:

På ett snitt av 100 anställda så minskar sjukskrivningen med 30.5 dagar.

90% ser en minskning av värk/besvär i nacke, axlar, leder  och muskler.

73% känner sig mindre stressade.

80% blir mer effektiva.

25% får minskade huvudvärksproblem.

31%  får motivation till livsstilsförändringar med stretching och mer fysisk aktivitet.


Friskare medarbetare med massage på jobbet

Klassisk massage stärker immunförsvaret, förebygger och lindrar stress, muskelspänningar och belastningsproblem samt ökar koncentrationsförmågan. Sänker blodtrycket och hormonet oxytocin utsöndras och ett ökat välbefinnande infinner sig.

Bättre arbetsklimat och attraktivare arbetsplats. Personalen känner sig uppskattad och blir mer lojala. Skapar ett skyddsnät som fångar upp problem tidigare och skickas vidare i god tid.

Medarbetarna förstår sin kropp bättre och tänker mer på sin ergonomi.


      •En dags korttidssjukskrivning kostar ca 10 % av månadslönen (25 600 kr)

      •Ett rehabiliteringsfall beräknas kosta minst 100 000 kronor

      •En årlig satsning som kostar 3 000 kronor per anställd går t ex

        jämnt upp om något av följande uppnås:


 •  korttidsfrånvaron minskar med en dag per år och anställd
 •  en rehabilitering per 50 anställda kan undvikas
 •  effektiviteten i arbetet ökar med 5 %
13 skäl till att ha Företagsmassage på jobbet!


 1. Företagsmassage ger arbetsgivaren större möjlighet att påverka och  minska de anställdas eventuella sjukfrånvaro
 2. Massage på jobbet förbättrar hälsan och ökar trivseln på arbetsplatsen
 3. Företaget blir konkurenskraftig i att få bra personal
 4. Företagsmassage ger ingen extra beskattning för den anställde
 5. Företagsmassage kan var en metod att förebygga och åtgärda flera vanliga ”kontorsåkommor” och   "industriåkommor" som t.ex. musarm, nack, ryggbesvär, höftproblem, stela och värkande muskler, ömma fötter.
 6. Företag som anlitar HC rehab och Massage har prioritet vid akuta åkommor på personalen och har då möjlighet  att komma till vår mottagning
 7. Företagsmassage är en kostnadseffektiv lösning om man jämför med vad en ”sjukdag” kostar i sjuklön, produktionsbortfall och ev. vikarier
 8. Företagsmassage är ett bra sätt att arbeta förebyggande med friskvård och på sikt minska sjukfrånvaro och ohälsa som stress, ångerst samt en del psykiska besvär.
 9. Företagsmassage är en av de mest uppskattade personalaktiviteterna i många undersökningar
 10. Er personal kommer att känna sig uppskattade och värdefulla.
 11. Smärtfria medarbetare är gladare medarbetare
 12. Glada medarbetare ökar produktionen och gör ett bättre jobb
 13. Mindre stress och bättre arbetsmiljö för kollegorna

Olika former av hälsoarbete har som gemensamt mål att påverka hälsan i positiv riktning. Arbetsplatsen kan bli en viktig arena för friskvårdsarbete. För den enskilde är det uppenbart att friskvård är positivt för arbetsprestationen och effektiviteten i arbetet. För arbetsgivaren är det i de flesta fall också en lönsam affär.


En förutsättning för att friskvård på arbetsplatser ska ge något resultat är att medarbetarna medverkar aktivt och själva tar ansvar för och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin livsstil för att främja sin hälsan.


Genom samtal med massören före och även under behandlingar så lyfter man olika sätt att tänka på om sin ergonomi både på arbetsplatsen och i sin vardag. Massören kan om klienten vill föra samtal med arbetgivaren om evetuella förbättringsmöjligheter på arbetsplatsen.

Vi kan komma ut och undersöka olika möjligheter till förbättringar som i sin tur gör arbetsplatsen mer hållbar.


Arbetsgivaren kan i sin tur ta sikte på att förbättra förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att komma fram till detta beslut och att aktivt göra dessa förändringar.


Har du råd att inte satsa på företagsfriskvård?


HC Rehab och Massage tar emot klienter på Linnegatan 1 Sävsjö

Vill du som arbetsgivare att vi kommer till ditt företag så är minsta antal 10 st behandlingar åt gången. 
Visst vill vi ha friskare medarbetare?


Kontakta HC Rehab och Massage för mer information.


e-post: info@hceder.se


mobil: 0739-68 63 67


Mvh Helén Ceder Sävsjö